Dziekanat
Godziny przyjmowania studentów (pok. 110):
  • poniedziałek, wtorek: 11.30-14.00,
  • środa: dziekanat nieczynny,
  • czwartek, piątek: 11.30-14.00.

Dodatkowo dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych 
w roku akademickim 2013/2014 w terminach zjazdów:
  •   sobota: 9.00-12.00.

Dyżur Prodziekana ds. studentów:
  • poniedziałek:   11.30-12.30
  • czwartek:        13.00-14.00


Obsługa kierunków:
Małgorzata Olbińska

tel.: +48 77 452 7202, wew. 7202
e-mail: malgorzata.olbinska@uni.opole.pl

  • studia stacjonarne: fizyka, matematyka i informatyka,
  • studia niestacjonarne: informatyka.


Kierownik dziekanatu:
dr Małgorzata Mitrus
pok. 111
tel.: + 48 77 452 7200, wew. 7200
e-mail: malgorzata.mitrus@uni.opole.pl

  • obsługa administracyjna studiów doktoranckich z fizyki i z matematyki.
Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, tel.: +48 77 452 7200
faks: +48 77 452 7201, e-mail: wmfi@uni.opole.pl

dol